Contact us

Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 13, budynek KBC
02-676 Warsaw

Phone: +48 22 544 01 00
Fax: +48 22 544 01 01